lørdag 31. oktober 2015

Hvordan den undervisnings økta gikk

 Hvordan gikk undervisningen 


Undervisningsoppleget gikk som planlagt. Faglærer har laget powerpoint presentasjon av det aktuelle kapitlet og forklart teknisk ordene som var nytt for elevene. Elevene har jobbet med å lage presentasjon i den aktuelle kapitlet og presentert foran klassen. 
Deretter oppgaver som faglærer har laget for å teste elevens forståelse i faget.
Det at elevene har laget presentasjon i det aktuelle området og presentert foran klassen har bidratt til at fleste parten av elevene var involvert til å lage presentasjon. Dette bidro at elevene forstått fagets teoretisk delen like mye som praktisk-delen.


Elever som går på yrkesfagklassen har som regel veldig lite interessert teori og vill heller ha mye praktisk oppgaver, som å skru på en lystpære eller feilsøke et system.

Praktisk oppgaver er som regel mye gøyere å drive for yrkesfag elever en teori, fordi elevene er klar over at yrket de har valgt er lite med teori å gjøre og det er derfor de vill bare ha praktisk oppgaver i det fagområdet de valgt som yrke.

Kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisningsopplegg basser som regel bra for yrkesfag elever og siden de flest vill ikke ha teori er det lurt å få teorien på en møte elevene synes er veldig moro, slik alle blir involvert også i teori-delen like mye som praksis delen.

Men så fort teorien blir kjedelig, faller mange ut av undervisningen, konsentrasjonen blir minimal og elevene blir urolige. Dette er tegn til at undervisningsopplegget ikke basser bra for slike elever og endring må gjøres for å få elevene til å lære noen nytt. 

Yrkesfagelever er klarover at elektrikerfaget ikke har så mye med dokumentasjon og skriving å gjøre, men beregning av kabel og vern og praktisk oppgaver er det som de forventer for å lære fra skolen.

Poenget med dette prosjektoppgaven var å teste hvordan det er mulig å få elevene til å jobbe like mye teori på et fag og praksis og få elevene til å samarbeide som en gruppe, løse problemstillingen som felles og diskutere for å finne en god løsning.

Evnen til å samarbeide og jobbe som fellesskap ble mye bedre, elevene har lært å  høre hverandre og sette pris på andres erfaring og ide, være kritisk til problemstillingen og ikke til en person. Drøfte og diskutere løsningen i fellesskap.

Så "MAKVIS" prinsippet ble følgt som undervisningsveiledning, hvor elevene ble mye motivert av det de har jobbet med både i teori og praksis. 
Aktivisert for både oppgave besvarelse og praktiske oppgave, samt diskusjon og samarbeid med andre osv.

Det som var litt utfordring på denne undervisningsopplegget var Poenget med gruppe oppgava er å teste hvor flink elevene er til å samarbeide sammen som en team og utveksle idear og erfaringer.

De lærer også til å jobbe fagmessig og forskriftmessing, hvor de skal føle regler og normer til gjelder i bransjen de jobber i.

Planlegge prosjektet, lage tidsplan som viser hvor lenge prosjektet varer og hvordan antall dager og timer de bruker i prosjektet.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar