tirsdag 20. oktober 2015

Tilrettelegging av undervisningen

                                        Tilrettelegging av undervisningen 

En lærer som underviser en klasse av elever med forskjellige personligheter og holdninger har som regel mye jobb daglig.

Noen ganger er det også slik at en del av elevene i klassen har også diagnoser som gjør at læreren må tilrettelegge undervisningen enda mer en det han/hun pleide å gjøre. 

For å møte hver elevs ståsted er ikke enkelt for en lærer som skal undervise en klasse som inneholder normalt 15stk elever.

Læreren skal få hele klassen til å følge undervisningsopplegg, forstå og reflektere undervisningen og samtidig skal også læreren få hver av enkelt elev til å følge med klassen. 

Aktiviteten i klassen er ikke til alle, noen elever synes det er greit mens andre synes det er ingenting og ikke passer for dem.

Hvordan skal læreren få alle i klassen til å være tilfredsstilt?

Det er ikke lett å tilfredsstille alle elevene i klasserommet men alle de tilbakemeldingene som læreren får fra elevene gjør at læreren må stadig gjøre endring i kurs, og forbedring både i undervisningen og opplegget.
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar