lørdag 10. oktober 2015

                                    PPU Utdanningen jeg driver fortiden 

Høsten 2015 har jeg begynt studie ved siden av fulltids jobb. Deltid utdanningen jeg tar nå er obligatorisk til alle som vill undervise Norske skoler, en utdanning som sikrer kvaliteten Norske skoler har.

Hittil har jeg bare positive tilbakemeldinger. Vi lærer mye, utveksler erfaringer og jobber som team med andre menneske. Å jobbe prosjekt sammen med andre mennesker synes jeg er en av de meste læringsutbytte en kan ha. Det utveksles idear og erfaringer hver og en har og opplevde i løpet av livs lange løpet.

Undervisningsplanlegging, oppfølgning og evaluering av skole elever, hvor læreren skal tilrettelegge undervisningen, få eleven til å være motivert og å få klasse miljøet til å være for alle, er noen av de viktigst en lærer har hverdag på skolen.

Det er ikke absolutt ikke lett jobb, men en krevende hverdag med masse ansvar som hver lærer venter på skole bordet.

Men når du har en hel klasse som består av 15 ungdommer med 15 forskjellige personlighet og møte å lære på noen nytt. Hvordan skal du tilrettelegge da ?  Det er jo akkurat bare læreren som må løse dette gigantisk problemstillingen, mens foreldre, skoleledelse og staten bare observerer og ser hva som skjer i klasserommet.

Skal vi overlate ansvaret til læreren, eller skal vi alle involvere oss til å gjøre Norsk skolesystemet bedre en det er nå?
Jeg personlig synes at alle bør være involvert til å løse akkurat dette meget og store problemet vi har i Norsk skoler, hvis vi i fremtiden vill ha en skole som løser samfunnsproblemet vi har i Norge.

Dette sier jeg ikke bare jeg mener det, men sier jeg fordi jeg har erfart sjøl og har sett hvordan det er i praksis.  Jeg er jo lærer og har jobbet i dette yrket i 6 år og det problemstillingen jeg snakker om nå har jeg opplevd hver eneste år som kommer og går. Og det skjer ikke noen, absolutt ingen forbedringer på akkurat dette området.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar