lørdag 31. oktober 2015

Hvordan den undervisnings økta gikk

 Hvordan gikk undervisningen 


Undervisningsoppleget gikk som planlagt. Faglærer har laget powerpoint presentasjon av det aktuelle kapitlet og forklart teknisk ordene som var nytt for elevene. Elevene har jobbet med å lage presentasjon i den aktuelle kapitlet og presentert foran klassen. 
Deretter oppgaver som faglærer har laget for å teste elevens forståelse i faget.
Det at elevene har laget presentasjon i det aktuelle området og presentert foran klassen har bidratt til at fleste parten av elevene var involvert til å lage presentasjon. Dette bidro at elevene forstått fagets teoretisk delen like mye som praktisk-delen.


Elever som går på yrkesfagklassen har som regel veldig lite interessert teori og vill heller ha mye praktisk oppgaver, som å skru på en lystpære eller feilsøke et system.

Praktisk oppgaver er som regel mye gøyere å drive for yrkesfag elever en teori, fordi elevene er klar over at yrket de har valgt er lite med teori å gjøre og det er derfor de vill bare ha praktisk oppgaver i det fagområdet de valgt som yrke.

Kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisningsopplegg basser som regel bra for yrkesfag elever og siden de flest vill ikke ha teori er det lurt å få teorien på en møte elevene synes er veldig moro, slik alle blir involvert også i teori-delen like mye som praksis delen.

Men så fort teorien blir kjedelig, faller mange ut av undervisningen, konsentrasjonen blir minimal og elevene blir urolige. Dette er tegn til at undervisningsopplegget ikke basser bra for slike elever og endring må gjøres for å få elevene til å lære noen nytt. 

Yrkesfagelever er klarover at elektrikerfaget ikke har så mye med dokumentasjon og skriving å gjøre, men beregning av kabel og vern og praktisk oppgaver er det som de forventer for å lære fra skolen.

Poenget med dette prosjektoppgaven var å teste hvordan det er mulig å få elevene til å jobbe like mye teori på et fag og praksis og få elevene til å samarbeide som en gruppe, løse problemstillingen som felles og diskutere for å finne en god løsning.

Evnen til å samarbeide og jobbe som fellesskap ble mye bedre, elevene har lært å  høre hverandre og sette pris på andres erfaring og ide, være kritisk til problemstillingen og ikke til en person. Drøfte og diskutere løsningen i fellesskap.

Så "MAKVIS" prinsippet ble følgt som undervisningsveiledning, hvor elevene ble mye motivert av det de har jobbet med både i teori og praksis. 
Aktivisert for både oppgave besvarelse og praktiske oppgave, samt diskusjon og samarbeid med andre osv.

Det som var litt utfordring på denne undervisningsopplegget var Poenget med gruppe oppgava er å teste hvor flink elevene er til å samarbeide sammen som en team og utveksle idear og erfaringer.

De lærer også til å jobbe fagmessig og forskriftmessing, hvor de skal føle regler og normer til gjelder i bransjen de jobber i.

Planlegge prosjektet, lage tidsplan som viser hvor lenge prosjektet varer og hvordan antall dager og timer de bruker i prosjektet.
tirsdag 20. oktober 2015

Tilrettelegging av undervisningen

                                        Tilrettelegging av undervisningen 

En lærer som underviser en klasse av elever med forskjellige personligheter og holdninger har som regel mye jobb daglig.

Noen ganger er det også slik at en del av elevene i klassen har også diagnoser som gjør at læreren må tilrettelegge undervisningen enda mer en det han/hun pleide å gjøre. 

For å møte hver elevs ståsted er ikke enkelt for en lærer som skal undervise en klasse som inneholder normalt 15stk elever.

Læreren skal få hele klassen til å følge undervisningsopplegg, forstå og reflektere undervisningen og samtidig skal også læreren få hver av enkelt elev til å følge med klassen. 

Aktiviteten i klassen er ikke til alle, noen elever synes det er greit mens andre synes det er ingenting og ikke passer for dem.

Hvordan skal læreren få alle i klassen til å være tilfredsstilt?

Det er ikke lett å tilfredsstille alle elevene i klasserommet men alle de tilbakemeldingene som læreren får fra elevene gjør at læreren må stadig gjøre endring i kurs, og forbedring både i undervisningen og opplegget.
 


torsdag 15. oktober 2015

Arbeidskrav1 PPU

                                                 Hvordan gikk undervisningen 


Undervisningsoppleget gikk som planlagt. Faglærer har laget powerpoint presentasjon av det aktuelle kapitlet og forklart teknisk ordene som var nytt for elevene. Elevene har jobbet med å lage presentasjon i den aktuelle kapitlet og presentert foran klassen. 
Deretter oppgaver som faglærer har laget for å teste elevens forståelse i faget.
Det at elevene har laget presentasjon i det aktuelle området og presentert foran klassen har bidratt til at fleste parten av elevene var involvert til å lage presentasjon. Dette bidro at elevene forstått fagets teoretisk delen like mye som praktisk-delen.


Elever som går på yrkesfagklassen har som regel veldig lite interessert teori og vill heller ha mye praktisk oppgaver, som å skru på en lystpære eller feilsøke et system.

Praktisk oppgaver er som regel mye gøyere å drive for yrkesfag elever en teori, fordi elevene er klar over at yrket de har valgt er lite med teori å gjøre og det er derfor de vill bare ha praktisk oppgaver i det fagområdet de valgt som yrke.

Kombinasjon av praktisk og teoretisk undervisningsopplegg basser som regel bra for yrkesfag elever og siden de flest vill ikke ha teori er det lurt å få teorien på en møte elevene synes er veldig moro, slik alle blir involvert også i teori-delen like mye som praksis delen.

Men så fort teorien blir kjedelig, faller mange ut av undervisningen, konsentrasjonen blir minimal og elevene blir urolige. Dette er tegn til at undervisningsopplegget ikke basser bra for slike elever og endring må gjøres for å få elevene til å lære noen nytt. 

Yrkesfagelever er klarover at elektrikerfaget ikke har så mye med dokumentasjon og skriving å gjøre, men beregning av kabel og vern og praktisk oppgaver er det som de forventer for å lære fra skolen.

Poenget med dette prosjektoppgaven var å teste hvordan det er mulig å få elevene til å jobbe like mye teori på et fag og praksis og få elevene til å samarbeide som en gruppe, løse problemstillingen som felles og diskutere for å finne en god løsning.

Evnen til å samarbeide og jobbe som fellesskap ble mye bedre, elevene har lært å  høre hverandre og sette pris på andres erfaring og ide, være kritisk til problemstillingen og ikke til en person. Drøfte og diskutere løsningen i fellesskap.

Så "MAKVIS" prinsippet ble følgt som undervisningsveiledning, hvor elevene ble mye motivert av det de har jobbet med både i teori og praksis. 
Aktivisert for både oppgave besvarelse og praktiske oppgave, samt diskusjon og samarbeid med andre osv.

Det som var litt utfordring på denne undervisningsopplegget var Poenget med gruppe oppgava er å teste hvor flink elevene er til å samarbeide sammen som en team og utveksle idear og erfaringer.

De lærer også til å jobbe fagmessig og forskriftmessing, hvor de skal føle regler og normer til gjelder i bransjen de jobber i.

Planlegge prosjektet, lage tidsplan som viser hvor lenge prosjektet varer og hvordan antall dager og timer de bruker i prosjektet.


mandag 12. oktober 2015

                                 Nøkkelen til å lykkes i NorgeErfaringer viser at folk som er fra andre steder i verden men som er bosatt i Norge på forskjellige grunner har større sjanser til å lykkes i Norsk samfunnet.

Men også innvandrere i Norge har større mulighet til å mislikes i samfunnet. I Norge er det slik at når man ikke har formell utdanning og ikke har erfaring i det feltet samfunnet ønsker seg, blir vanskelig å få seg en unnkelig og fastjobb  der lønna er tilstrekkelig.

I min tilfelle har jeg lært i løpet av mitt livs lange tur, nemlig å jobbe hardt og ikke gi opp. Jeg har ingen unnskyldning og ikke jobbe hardt uansett hva det kunne være.

Utdanning er den nødvendige tingen alle bør ha for å lykkes, ikke bare i Norge men også resten av verden. Når du har høyere utdanning er du bedre respektert en og være en med uten utdanning.

Jeg anbefaler alle til å jobbe hardt,  Vise respekt for andre og være.lørdag 10. oktober 2015

                                    PPU Utdanningen jeg driver fortiden 

Høsten 2015 har jeg begynt studie ved siden av fulltids jobb. Deltid utdanningen jeg tar nå er obligatorisk til alle som vill undervise Norske skoler, en utdanning som sikrer kvaliteten Norske skoler har.

Hittil har jeg bare positive tilbakemeldinger. Vi lærer mye, utveksler erfaringer og jobber som team med andre menneske. Å jobbe prosjekt sammen med andre mennesker synes jeg er en av de meste læringsutbytte en kan ha. Det utveksles idear og erfaringer hver og en har og opplevde i løpet av livs lange løpet.

Undervisningsplanlegging, oppfølgning og evaluering av skole elever, hvor læreren skal tilrettelegge undervisningen, få eleven til å være motivert og å få klasse miljøet til å være for alle, er noen av de viktigst en lærer har hverdag på skolen.

Det er ikke absolutt ikke lett jobb, men en krevende hverdag med masse ansvar som hver lærer venter på skole bordet.

Men når du har en hel klasse som består av 15 ungdommer med 15 forskjellige personlighet og møte å lære på noen nytt. Hvordan skal du tilrettelegge da ?  Det er jo akkurat bare læreren som må løse dette gigantisk problemstillingen, mens foreldre, skoleledelse og staten bare observerer og ser hva som skjer i klasserommet.

Skal vi overlate ansvaret til læreren, eller skal vi alle involvere oss til å gjøre Norsk skolesystemet bedre en det er nå?
Jeg personlig synes at alle bør være involvert til å løse akkurat dette meget og store problemet vi har i Norsk skoler, hvis vi i fremtiden vill ha en skole som løser samfunnsproblemet vi har i Norge.

Dette sier jeg ikke bare jeg mener det, men sier jeg fordi jeg har erfart sjøl og har sett hvordan det er i praksis.  Jeg er jo lærer og har jobbet i dette yrket i 6 år og det problemstillingen jeg snakker om nå har jeg opplevd hver eneste år som kommer og går. Og det skjer ikke noen, absolutt ingen forbedringer på akkurat dette området.
 

tirsdag 6. oktober 2015

Dagens undervisningsopplegg


       Dagens Undervisningsopplegg  06.10.2015


Jeg har laget undervisningsopplegg til vg1 klassene mine. Opplegget er prosjektbasert oppgave hvor elevene skal jobbe sammen som gruppe av to.
Dette er praktiskorientert oppgave og elevene skal bruke litt både hendene og måle utstyr, hvor de skal måle motstandsverdi, spenning, strøm osv.

Elevene skal lære å samarbeide, jobbe som en gruppe og dele ider og utveksle erfaring. De skal også lære og montere elektronisk utstyr, samt måle forskjellige komponenter og ikke minst simulering av praktiske oppgave.

Faglærer skal veilede litt hver gruppe for å forklare hva oppgaven dreie seg om og kan belyse den lettest måten å løse slik tekniske oppgave. Poenget men denne oppgave er at elevene skal jobbe selvstendig uten faglærer gir mye forklaring om hvordan det skal løses.

Dette er for å sjekke kreativiteten til elevene og hvor praktisk de er.  Fleste parten av elevene er ikke mye praktiske orientert og dette er en oppgave som er ment for å sjekke hvor flink de er til å bruke hendene og hvor kreativ de er .

Det skal også vektlegges hvor flink de er til å samarbeide sammen, hjelpe hverandre og være inngasjert i prosjektet og generelt i klassen.

Gruppene skal presentere resultatet på slutten av prosjektperioden. Det skal spørres teknisk spørsmåler som er relatert på det de holder på, for å kontrollere hvor faglig oppdatert de er og hva dem har lært i løpet av prosjektperioden.

Prosjektet varer ca 2 ukers tid og i løpet av denne tiden skal elevene for det til å løse problemstillingen, komme med resultat og rapport.
Det skal avsluttes med gruppe presentasjon og utspørring.

Mvh
Faglærer