søndag 1. november 2015

Bruk av Relasjonsmodelen

Arbeidskrav 1


Elevens læreforutsetningerRammebetingelser

Vanlig undervisningsrommet ble brukt til undervisning og power point presentasjon ble gjennomgått i timene.
Elevene brukt hver sin pc for dokumentasjon og programvarer ble også benyttet for tegning av installasjonstegning og koblingskjema.

På den praktiske delen fikk hver elev en pakke som inneholder, sentralen, pir-detektorer, sirene og magnet kontakt.
Dette skulle elevene montere på en vegg og deretter programmere systemet. Feilsøke hvis det er ikke feil på systemet. Det skal brukes installasjons manuell som inneholder tegninger og evt hvordan det skal kobles ting sammen.

Verktøy skal benyttes i løpet av praktisk arbeidet og hansker og verne briller og verne sko.
Elevene fikk også jobbe sammen med andre, dele erfaringer og løsninger, diskutere med andre om hva slags løsning som er lønnsomt osv.Faglig innhold i

Aktivisering.

Nesten mer en 80% av alle aktiviteten vi gjorde i dette prosjektet var praktisk arbeid i form av installasjon av innbruddsalarmsystem på en installasjonsbåse . Elevene fikk litt ekstra fysikk aktivitet, slik som legging av kabel og den mekanisk delen.
Her fikk elevene til å trene å bli godt kjent med utstyr som brukes i bransjen og for å skru litt på en vegg. De ble også godt kjent, hvordan disse utstyret fungerer og hva som skjer i disse teknisk systemet når en tyr bryter inn i en leilighet hvor innbruddsalarmen er installert.

Teoretiske oppgaver  var også en del av aktiviteten elevene hadde i den tiden. Oppgaver som er mye relatert i det temeat elevene jobber med.

Diskutere med andre elevene, lage feil på andres system slik vedkommende kan finne feilen sjøl og han lager feil på ditt system var også en god og praktisk aktivitet og elevene synes det var moro.


Konkretisering

Jeg har brukt en induktiv undervisningstilnærming  i hele opplegget. Dette gjorde letter for elevene for å kunne lære fagstoffet på en møte de klarer og forstår mye lettere.

Praktisk basert undervisningsmetode, der teoridelen var godt integrert i det praktiske delen passet bedre i klassen en andre metoder, derfor brukte jeg den induktive undervisningsmetoden.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar