lørdag 14. januar 2017

Våres forskjellighet bør være en styrke i samfunnet
                                                         Drammen 
I drammen har alt mulig, vi har en fin by, I min vurdering er Drammen Norges best by å bo, fordi det ikke er ofte du får i Norge en by hvor du møter daglig mange forskjellige kulturer, Trossamfunn og nasjonaliteter i Norge en i Drammen. Så dere bør alle være glad i den flotte og mangfoldige byen i har. Og vi alle bør tar være på den gode verdiene Drammen har, og være stolt til å være Drammenser. 
til tross alle de fine egenskapene Drammen har, har vi også masse utfordringer som vi må ta tak i. og noen av de viktigste jeg kan nevne her er integreringen. 
                                                  Integreringen 
Jeg skjønner veldig godt at integreringstemaet er et stort tema som burde dekke en forside,men jeg tar her nå og vill prøve å si litt om hva jeg mener om denne saken.
Jeg mener at integreringspolitikken i Drammen gikk absolutt ikke så bra og det er sikkert mange grunner som gjør at denne politikken ikke fungerte og bør gjøres noen endring. 
I Drammen vett vi alle at vi har den største innvandrere i Norge etter Oslo. Det er stor andel minoriteter og innvandrere som sliter så sårt til å komme seg ut i arbeidsmarkedet. Mange sliter å få kvalifisert utdanning til å kunne yte og bidra til samfunnet vårt. Og alt for å mange innvandrere mener at de ikke får den muligheten som kreves til å møte kravene fra arbeidsgiveren. 
I tillegg har vi alt for mange droppouts som har droppa på skolen og meste parten av denne gruppa er minoritets ungdommer som har brent i begge side. 
Det må absolutt være noen som gærnt i integreringspolitikken når minoritetene ikke får muligheten til videre utvikling og kortere og nødvendige utdanning som de kan rakst komme seg ut i arbeid og bidra i samfunnet.
NAV ansatte, Ansatte på språksenteret og alle andre kunnskapsetater i buskured Fylket og Spesielt Drammen kommune bør få mer kunnskap inne mangfoldig  og andres kulturer. Du kan ikke hjelpe andre uten å forstå deres kultur og ferdigheter. 
Dette sier alltid til gjennomsnittsungdommer når jeg er ute og holder foredrager. 
Forestill deg sjøl om en minoritets-ungdom  som ikke har noen farsfigur og forsørges av en mor som verken ikke kan lese eller skrive Norske?. Tenke hvordan det hadde gått for deg.  De fleste minoritets-ungdommene vokser opp på en slik situasjon og de som klarer å gjennomføre skolen på denne måten bør få den høyeste medaljen innen utdanning. Disse er en gruppe som har brent i begge side og er en gruppe som ikke får den støtten de fortjener hjemmefra.  Alenemødrene som oppdrar disse ungdommene uten noen formell utdanning og knapt kan si hei bør også få den forståelsen de fortjener fordi de gjennomfører den viktigste jobben et menneske kan gjøre uten å ha nullkunnskap på det.

                                                   Tidlig innsats 
Tidlig innsats mener jeg at innvandrere og minoriteter bør hjelpen de trenger så tidlig som mulig. Hjelp barna og andre støtter som er rettet mot utdanning og integrering. Leksehjelp til barn og faglig støtte både i skole aktiviteter og andre områder som gjør innvandre familier til å bli mer aktive og inkluderende i samfunnet. Vi må vise at de er absolutt innsatsen fra alle kanter som gjør Drammen til å bli enda en bedre by å bo. Vi må vise dem at byen er også deres by og det er akkurat denne byen som de bør satse på. 
De må få hjelp helt til barnehagen slik at vi kan bygge en helt ny gruppe i samfunnet vår som kan språket helt utmerket, kan kulturen perfekt og har byen som tilhørighet. 

Minoritets-ungdommer bør få leksene bli gjort på skolen med en fagperson 

Vi pedagoger vett bedre om lekser, hvem som gjør leksene sine osv. Jeg mener politikere bør innvilge ekstra ressurser til skoler som har lyst å starte et prøve prosjekt som dreier seg om at alle elevene skal gjøre leksene sine på skolen med faglærer til stedet. Dette kan få svært nytte av minoritetselever som ikke har ressurssterk familie som kan hjelpe med leksene hjemme og andre barn. Dette kunne faktisk bidratt til å minke frafallet på videregående skolen og de skyhøye frafallet blant minoritetsungdommer. 
Det sier seg sjøl og det er heller ikke lett for familie til en 4barn som alle må gjøre lekser hverdag og hjemme er det en mor som gjør alt hun kan til å rengjøring og mat til ungene mens far kanskje ikke er i bildet. Dette og mange hendelser er det som finnes hos minoriteter men politikere er klarover men det er ingen som vill si noen om det. 

Mvh
Asad Qasim
  Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar