onsdag 11. januar 2017

Lærerens rolleLærerens rolle 
Egen erfaring/kompetanse

Jeg begynte som lærer i 2011 og før jobbet jeg som både assisterende lærer på barnetrinnet og morsmålslærer, og har også hatt rollen som kontaktlærer og fagforumsleder. I programområdet jeg underviser er elektro og matematikk, så jeg har både vært involvert i fellesfag og programfagene i vg1 og vg2 og vg3 nivå. Jobben som lærer i min oppfatning dreier seg om erfaring og kontinuerlig forbedring. Det er ingen dag som like for oss lærer og hver dag har sine utfordringer. Noen dager er det koseligere en andre og det er lærerens oppgave å tilpasse undervisningen på en måte som matcher og motiverer ungdommene.

Gode relasjoner

Gode relasjoner mellom elever og lærer er nøkkelen til å etablere et læringsmiljø elevene og læreren trives. Så er det viktig at læreren etablerer en god relasjon med eleven og bevist de konsekvensen det føre fram hvis relasjonen ikke blir som det burde være. 
Jeg som person er veldig opptatt i denne og prøver alt jeg kan for å etablere en god relasjon med elevene fra dag en. Presentere meg gjerne til elevene og prøver å bli kjent med alle i klassen, og tydelig med elevene om hva som skal til et godt og faglig klassemiljø.
Med at det blir en god relasjon mellom meg og elevene gjør at det blir lettere for elevene og skape en bedre relasjon mellom andre elever i klassen. For elevene er det viktig han/hun etablerer gode klassekamerater som de kan samarbeide godt sammen på skolen eller hjemme i fritiden.
Gode relasjoner også skaper et inkluderende læringsmiljø, der alle elevene føler seg å bli hørt eller blir akseptert akkurat på den måten de er som person, og elevene føler seg trygge mot hverandre.
Å skape gode relasjoner synes er en av de viktigste rollene en lærer har og er ikke lett oppgave til seg selv. Fordi læreren er den som har hovedansvaret til å etablere gode relasjoner mellom seg selv og elevene og ikke minst elevene. Men bruk av forskjellige undervisningsmetode som gjør at elevene for muligheten til å samarbeide litt tettere sammen kan også hjelpe til å etablere en slik relasjon. Så oppskriften er rett og slett og prøve forskjellige undervisningsmetoder som kan gi elevene muligheten til å bli godt kjent hverandre og med læreren også.

Elever med sosialvansker

Ofte er det slik at elever med sosiale problemer har litt vanskeligheter når det gjelder å etablere gode relasjoner mellom andre elever og ikke minst med læreren. Disse elevene kan trenge litt ekstra tid, eller andre måter å bli kjent med læreren eller med elevene. Så er det viktig at læreren gir hensyn til disse sårbare elevene og tilrettelegge undervisningen på en måte som tiltrekker deres interesse. Det er ofte flere slike elever som vi lærere møter ofte i dagens skole. Mange av dem trenger individuell støtte, både i sosialt og faglig og læreren må prøve alt for å finne den metoden som passer på den enkelt eleven. Så er her må læreren bruke bevist tilpasset opplæring og differensiering.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar