søndag 1. januar 2017

Skole hjemme samarbeid i et minoritets-perspektiv


Det er ikke tvil om at et bedre skole hjemme samarbeid er nøkkelen til en god motivasjon og trivsel på skolen. Særlig er det viktig for både barn og foreldre som til Norge på ikke så lenge siden og som ikke har noen gode kunnskap i både Norsk språket og kulturen.

Tilrettelegge skole hjemme samarbeidet på en måte minoritetsforeldre får muligheten til å påvirke på en positiv måte er både bra for oss samfunn og ikke minst viktig for de innvandrere og flyktninger.

Det finnes mange ressurs sterk minoritetsforeldre som sikkert har gode og bedre forslag og som kan hjelpe både skolen vårt og ikke samfunnet. Disse foreldre må få muligheten til å bli lyttet, disse må få muligheten il å kunne komme gode og bedre forslag som kan igangsettes og gjennomføres.  Mange minoritetsforeldre mener at deltakelse på skole aktiviteter er mindre og det som hemmer dem er både språket og ikke minst kulturen. Fagpersonalet på skolen som organisasjon må bli bedre til å tilrettelegge minoritetsforeldre når det enten er samtaler eller andre aktiviteter knyttet til skolen.

Barn i barnehagen og i barne skole og helt til ungdommen skolen er de viktigste barn som må prioriteres når tema er skole hjemme samarbeid. Minoritetsforeldre som har barn i denne alderen bør få muligheten til kunnskap innen kultur og mangfold og ikke minst fagpersonalet som jobber disse skolene bør også få mer kunnskap i flerkulturelt barn i fellesskapet.

Det bør også opprettes et kunnskapsarene hvor minoritetsforeldre kan møtes og utveksler kunnskap og erfaring, slik som andre minoritetsforeldre kan videre hjelpe de nye om hvordan det er å ha barn på skolen og hva som kreves til å motivere og inspirere ungene til å lykkes på skolen .


Mye bra endringer kan gjøres hvis det er flere kunnskaparener som høgskoler og kommunen samarbeider tett det området.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar